Knud Hegnet er uddannet

fra Kunsthåndværkerskolen i København 1957-1961.


Medlem af undervisningsudvalget i 1969 for oprettelsen

af Kunsthåndværkerskolen i Kolding.


Lærer ved Kunsthåndværkerskolen i Kolding 1967-1977 i områderne

kaligrafi, skrifthistorie, illustration og grafisk design.


Studierejser i Warszawa, Krakow, Amsterdam, Rom, Berlin og Stockholm.

Gæsteunderviser på designskoler, kunstakademier og arkitektskoler

i ind- og udland.


1978 etablering af egen designvirksomhed.

1990 bliver Knud Hegnets søn Lars Hegnet sparringspartner

og overtager ejerskabet 5 år senere.

1995 og frem - mindre grafisk designer og mere billedkunstner.


Har igennem årene udført en række

anerkendte udsmykningsprojekter. En stor del af Knud Hegnets værker findes i dag,

både i danske og udenlandske virksomheder, hvor de bl.a. er med til at skabe

udblik til naturen fra direktionsgange og bestyrelseslokaler.


Hans mangeårige kærlighed til bogstavernes forunderlige verden, afspejler

sig både i kommunikation og det billedlige udtryk.


Knud Hegnet har bl.a. udstillet hos Warren Art Houston (Texas),

Nuuk Imeq Galleri (Grønland), Sisimiut (Grønland), Amtsskattehuset i Vejle,

Sparekassernes Finanscenter i  København, Kolding Kommune,

Koldinghus Slot og mange indenlandske gallerier.